Ömrümün Baharı
Ömrümün Baharı

Ömrümün Baharı Şiiri

Ömrümün baharında bir mürşid aradım
Düşmesin gaflete kışım sonbaharım
Ziyade olmasın meşakkatli hayat
Sükut etsin bu heves Bu ilahi ilmime
Ruhum aklım.bedenim uyansın
Kuran rehber olsun
Bu hodgam nefsime
Bana zaruret olmasın bu hayat
Sarhoş etmesin beni malayani şeyler
Hakikatlar konuşsun
Nefis sussun akıl idrak etsin
kalp tasdik etsin huşu ile yaşasın

Ayhan Baydil