Bir aşk var Hayatımda
Bir aşk var Hayatımda

Çoğu yarım kalmış bir aşkı yaşar
Onlar gibi bir aşk var hayatımda
Gönüller biriyle dolup ta taşar
Onlar gibi bir aşk var hayatımda
Maziyle anılar anıverilen
Yürekler kor gibi yanıverilen
Düş dolu uykuya kanıverilen
Onlar gibi bir aşk var hayatımda
İki gözden yaşlar akıverilen
Papatya falları bakıverilen
Yaralar peşlere takıverilen
Onlar gibi bir aşk var hayatımda
Geceler uykusuz kalıverilen
Tozpembe hayale dalıverilen
Şarkılar okunup çalıverilen
Onlar gibi bir aşk var hayatımda
Dudaklar içkiye batıverilen
Hasret ile kalpler atıverilen
Ele mektup resim katıverilen
Onlar gibi bir aşk var hayatımda
Aşık bedende can görüverilen
Damarda akan kan görüverilen
Sızı dolu sol yan görüverilen
Onlar gibi bir aşk var hayatımda
Ağaca kalpli ad oyuverilen
İçinde ecele doyuverilen
Gönle iki cihan koyuverilen
Onlar gibi bir aşk var hayatımda

Sedat hünkar